วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นกฟินซ์เจ็ดสี (Gouldian Finch) หรือ นกสายรุ้ง (Rainbow Finch) เป็นนกที่มีสีสรรสวยงาม มีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย

รู้จักนก

 
นกคือะไร

นกเป็นสัตตว์เลือดอุ่น ประเภทสัตว์ปีก ซึ่งในโลกนี้มีนกกว่า 9,000 ชนิด ในปี พ.ศ. 2536 มีการสำรวจนก ในประเทศไทย พบว่า มีนกอยู่ 915 ชนิด แต่ปัจจุบัน สำรวจเพิ่มเป็น 964 ชนิด ในจำนวนนกทั้ง 964 ขนิดนี้ บางชนิดได้สูญพันธ์ ไปจากธรรมชาติแล้ว บางชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพ

นักวิทยาศาสตร์ สัญนิษฐานว่า นกมีวิวัฒนาการ มาจากสัตว์เลื้ยคงาน เนื่องจากขุดค้นพบ ซากดึกดำบรรพ์ ของนกโบราณ อายุปรมาณ 135 ล้านปี ที่แคว้น บาวาเรีย ประเทศเยอรมันนี ที่มีลักษณะกึ่งสัตว์ปีก กึ่งสัตว์เลื้อยคลาน เรียกว่า อาร์คีออฟเทอริค

ลักษณะทางกายภาพ

นกเป็นสัตว์ปีกที่มีกระดูกสันหลัง จัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือ ลำตัวเพรียว มีขนที่เรียกว่า fealther ปกคลุมร่างกายทำให้เก็บความร้อนได้ดี และมีเม็ดสีที่ทำให้ขนมีสีสันสวยงาม ส่วนขนบริเวณหางและปีกถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการบิน โครงร่างภายในของนกมีการดัดแปลงเพื่อช่วยในการบิน โดยโครงกระดูกมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เพราะภายในมีลักษณะกลวงเป็นโพรง ในการหายใจของนกจะใช้ปอดที่ภายในมีระบบถุงลมที่พัฒนาดีมาก โดยถุงลมจะกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกายแม้กระทั่งในกระดูก ทำให้มีอากาศสำรองมากในขณะบิน ภายในร่างกายนกมีอุณหภูมิสูงทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญที่รวดเร็ว เช่น กินเร็ว ถ่ายเร็ว หายใจเร็ว นอกจากนี้ นกยังมีเสียงที่ไพเราะและมีนิ้วเท้า ขา ที่ดัดแปลงให้เหมาะแก่การจับกิ่งไม้ เดิน วิ่ง และว่ายน้ำ มีจงอยปาก (beak) แทนฟันในการบดอาหาร